In 2003 wordt in Kenia het basisschoolonderwijs gratis toegankelijk. Het aantal leerlingen stijgt explosief en er zijn meer scholen nodig om alle kinderen te kunnen plaatsen. Saina Primary School werd in 2007 door de Keniase overheid gesticht.

De kinderen die hier naar school gaan, komen uit de armste wijken van Kajiado. De school ligt dan ook naast de sloppenwijken van het stadje. Saina Primary School telt inmiddels de volle 8 klassen, met plannen om een tweede stroom toe te voegen. Op dit moment telt Saina Primary School ca 400 kinderen.

Mede dankzij donaties van Stichting Saina Hope zijn er lokalen bijgebouw, voetbalgoals en korfbalpalen neergezet en boeken gedoneerd voor zowel de bibliotheek als voor in de klas. 

Saina Primary School
Saina Primary School

Op dit moment telt Saina Primary School naast het schoolhoofd, Mr Parkanta, 11 docenten. Ook heeft het een schoolbestuur met ouders van kinderen uit elke klas. De voorzitter van het schoolbestuur, mevrouw Mumo, is het voornaamste contact tussen Stichting Saina Hope en de school. Samen met haar bestuursleden, het schoolhoofd en de docenten bespreekt zij wat de school nodig heeft en draagt plannen hiervoor bij ons aan. Een goed draagvlak vanuit de school is immers een voorwaarde voor succes.
Om meer onafhankelijkheid te krijgen van de school, zijn de voornaamste partners van Saina Hope inmiddels verenigd in een CBO (Community Based Organisation). 

Docenten en schoolbestuur
Docenten en schoolbestuur